(1)
Nguyễn , V. T.; Võ , P. M. T. . Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của bệnh nhân Có khối U phổi được Sinh thiết phổi Xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp Vi tính lồng ngực tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. ctump 2022, 100-106.