(1)
Nguyễn , M. T.; Phan , T. N.; Trần , H. T.; Nguyễn , T. K. . Đánh Giá kết Quả điều trị Viêm Nha Chu mạn tính không phẫu thuật Có hỗ trợ Laser Diode (bước sóng 810 Nm) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. ctump 2022, 86-93.