(1)
Đỗ, H. P.; Nguyễn, V. T. ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA . ctump 2023, 131-138.