(1)
Võ, D. K.; Phạm, Đ. M. M.; Lê, V. C. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM. ctump 2023, 110-115.