(1)
Lê, G. Á. T.; Đinh, N. M.; Nguyễn, T. T.; Nguyễn, M. L.; Phạm, T. T.; Nguyễn, N. T. T. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ. ctump 2023, 89-96.