(1)
Phạm, V. N.; Trần, C. X.; Trần, Đ. L.; Đỗ, Q. T.; Nguyễn, A. T. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG. ctump 2023, 57-62.