(1)
Lê, N. T.; Nguyễn, T. B. C.; Huỳnh, T. L. T.; Bùi, T. L. H.; Phạm, T. T.; Nguyễn, M. L.; Nguyễn, T. T.; Lê, G. Ánh T.; Hoàng, M. C.; Nguyễn, V. T.; Đỗ, P. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . ctump 2023, 38-43.