(1)
Võ, Q. Đình N.; Nguyễn, H. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM . ctump 2023, 22-29.