(1)
Võ, T. T.; Bùi, T. A.; Lê, T. T.; Trần, T. T. L.; Võ, T. M. T.; Nguyễn, H. T.; Nguyễn, T. B. H. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. ctump 2023, 43-50.