(1)
Ngô, A. D.; Nguyễn, T. N. N.; Thạch, T. L. Đa . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . ctump 2022, 76-83.