(1)
Lê, T. T.; Trần, T. T. L.; Nguyễn, M. H.; Nguyễn, D. L.; Nguyễn, H. P.; Bùi, T. A.; Võ, T. T.; Nguyễn, T. B. H. GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. ctump 2023, 7-14.