(1)
Nguyễn, T. M. L.; Phạm, N. M.; Nguyễn, T. K. H.; Nguyễn, T. K. H.; Bùi, Q. N.; Trần, Q. K. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . ctump 2023, 249-255.