(1)
Hoàng, A. T.; Hà, T. A.; Phạm, H. G.; Nguyễn, L. A. T.; Châu, N. V. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021. ctump 2023, 201-206.