(1)
Trương , T. C.; Võ, T. C.; Đoàn , T. K. C.; Trần , Đặng Đăng K.; Huỳnh , V. L.; Trần , K. S.; Ngô , T. Y. N. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump 2023, 171-177.