(1)
Nguyễn, T. H.; Lê , T. B.; Trần, H. T.; Lê , Q. T.; Quách , V. T. P.; Nguyễn, V. N.; Dương , V. H.; Nguyễn, Đ. N.; Trần, Q. C.; Lê , V. T. NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 244-250.