(1)
Huỳnh , T. N. M.; Nguyễn, C. Y. N.; Trần, T. T. V.; Trần, H. T.; Nguyễn, N. A. T.; Nguyễn, V. P.; Lê, K. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . ctump 2023, 237-243.