(1)
Trần, Q. K.; Trần, T. H. N.; Trần, V. V.; Ngô, Đ. T.; Nguyễn, T. H. T.; Nguyễn, T. C. T.; Nguyễn, H. T. H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump 2023, 36-42.