(1)
Phạm, M. H.; Nguyễn, M. T.; Trần , T. T. T. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . ctump 2022, 16-24.