(1)
Nguyễn Thị, L. N.; Nguyễn , P. T.; Nguyễn, T. T.; Lại, V. N. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump 2023, 207-214.