(1)
Nguyễn , P. S.; Nguyễn, H. T.; Võ , H. N.; Trần , K. N.; Tạ , Q. V.; Nguyễn , N. M. YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump 2023, 223-229.