(1)
Huỳnh , T. A. K.; Nguyễn , T. N.; Nguyễn , P. N. Nghiên cứu mối tương Quan giữa Thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF Và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp không ST Chênh Lên tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ. ctump 2022, 53-58.