(1)
Bùi , Q. N.; Dương, T. A. T.; Trần, Đ. T. T.; Trương, T. V.; Dương, T. K. L.; Nguyễn, T. T. Q.; Ông, H. T.; Trần, C. L.; Phạm, M. Q. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11 2021 ĐẾN THÁNG 4 2022. ctump 2023, 193-199.