(1)
Lê, N. T.; Lê, B. N.; Trần , L. Q. N.; Trần , T. C.; Đặng , D. K.; Nguyễn , N. N. T.; Trần , Đức T.; Dương , X. C. NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus Sanguineus). ctump 2023, 177-184.