(1)
Võ , L. T. P.; Trương, T. V.; Trương, N. M.; Võ , T. K.; Lương, T. L.; Nguyễn, D. L.; Hà, T. K. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump 2023, 135-141.