(1)
Trần , Q. C.; Huỳnh , V. B.; Từ , T. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC TỪNG VÙNG BẰNG BETAMETHASONE TIÊM DƯỚI DA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump 2022, 26-33.