(1)
Trịnh, T. N.; Trần , V. T.; Phạm , T. S. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022 . ctump 2022, 140-147.