(1)
Mai , T. N.; Nguyễn , T. K.; Ông , V. M. T. . Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. ctump 2022, 34-39.