(1)
Ngô , V. T.; Đoàn, T. K. C.; Ngô, Đ. L.; Tiền, N. H. Q. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN KÈM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. ctump 2022, 127-132.