(1)
Hà, T. H. Ân; Trương, N. P.; Trịnh, T. H. C.; Ông, . H. T. ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump 2022, 210-217.