(1)
Lâm, T. H. G.; Văng, V. A.; Ngô, T. T. H.; Nguyễn, L. K. K.; Nguyễn, T. L. L.; Trần, T. P. M.; Nguyễn, P. Đức; Võ, T. T. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2022, 202-209.