(1)
Bùi, T. D. K.; Nguyễn, N. N. H.; Bùi, K. N.; Phạm, V. N.; Lê, T. M. N.; Lê, T. M. T. KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 . ctump 2023, 165-172.