(1)
Lâm, T. T. T.; Lâm, N. A.; Nguyễn, T. H.; Lê, H. L. P. TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2022, 180-188.