(1)
Nguyễn, M. P.; Phan, V. H.; Trần, T. T.; Lê, H. M.; Thái, H. N. T.; Võ, V. T. KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Ở TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 . ctump 2023, 207-214.