(1)
Nguyễn, T. T. L.; Trương, T. L.; Trương, H. M.; Nguyễn, V. K.; Thái, L. N.; Trương, N. K. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. ctump 2023, 169-175.