(1)
Phạm, T. C. T.; Thị, C.; Nguyễn, N. N.; Lâm, H. D.; Phạm, T. N. T. TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump 2022, 121-128.