(1)
Lý , H. K.; Nguyễn, T. N.; Huỳnh , N. P. Q.; Nguyễn , T. T. T. Thực trạng công tác quản Lý người bệnh đái tháo đường Và một số yếu tố Liên Quan tại các trạm Y Tế Trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. ctump 2022, 14-20.