(1)
Đinh, V. T.; Hồ, L. H.; Phạm, V. L.; Lâm, H. H.; Lữ, H. P.; Đặng, Q. T. ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023. ctump 2023, 155-162.