(1)
Nguyễn, V. T.; Huỳnh , B. A.; Nguyễn , B. C.; Huỳnh , T. X. T.; Phạm, T. N. Đ.; Nguyễn , T. L.; Trương , T. L. N.; Trần , T. T. T. KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 35-363.