(1)
Lê, H. L.; Trần, T. Y. D.; Phan, T. T. N.; Hà, T. K. P.; Nguyễn, T. M. D.; Nguyễn, B. P. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG. ctump 2022, 69-77.