(1)
Nguyễn, T. N. H.; Mai, T. K. Đ.; Hoàng, T. T. A.; Phan, T. D.; Hồ, T. H. Đ.; Lư, T. D.; Dương, T. T. T. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2022, 48-53.