(1)
Huỳnh, N. P. Q.; Huỳnh, N. P. T. RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. ctump 2022, 24-32.