(1)
Huỳnh Võ Hoài Thanh; Nguyễn Thị Diễm; Phạm Thị Ngọc Nga. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022. ctump 2022, 70-77.