(1)
Phạm, L. C. T.; Phan , V. H. B.; Đỗ , T. T. Đánh Giá kết Quả điều trị áp Tơ tái phát bằng Laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. ctump 2022, 7-13.