(1)
Phan Việt Hưng; Trần Đức Long; Võ Văn Thi; Trần Công Lý; Nguyễn Thị Mỹ Nhiên; Phan Thanh Hải. TÌNH TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ CĂNG THẲNG CỦA SINH VIÊN Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN 4. ctump 2022, 41-48.