(1)
Nguyễn Chí Nguyện; Nguyễn Thành Tấn; Nguyễn Kim Ngân. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2019 - 2020. ctump 2022, 128-136.