[1]
Vũ Thị Đào 2022. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 113-121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.99.