[1]
Phan Đặng Trang Đài và c.s. 2022. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI Ở TRẺ MẮC SỞI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 26–33. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.96.