[1]
Nguyễn Minh Hiếu, Phan Việt Hưng,, Trần Công Lý, Nguyễn Phước Sang và Trần Đức Long 2022. CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ LIỆU PHÁP BÙ DỊCH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 22 - 26. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.94.