[1]
Võ Hoàng Nghĩa *, Mai Huỳnh Ngọc Tân, Nguyễn Như Nghĩa và Phạm Hữu Lý 2022. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHÁC ĐỒ CORTICOSTEROID ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 82-89. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.91.