[1]
Võ , T.T. và c.s. 2022. KẾT QUẢ BUỔI ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG KHÔ MẮT MỨC ĐỘ NHẸ BẰNG ĐỘNG TÁC XOA XOANG VÀ MẮT TRÊN SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 9–15. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.88.